Wojciech Parszuto

  • absolwent studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów w zakresie Psychologii Transportu na uniwersytecie Warszawskim. Wpisany pod numerem 17/2011 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu przez Marszałka Województwa Warmińsko-mazurskiego.